Bangka Tengah

Data Alumni PPNI di Wilayah Bangka Tengah

KECAMATAN KOBA

 1. Endah Purwanti (Kurau)                      MA 1991
 2. Rumiyah (Arung Dalam)                      MTs 1993
 3. Anuar Dani (Padang Mulya)                MTs 2007
 4. Maryadi (Nibung)                                  MTs 1993
 5. Abdul Sani (Nibung)                             MA 1994
 6. Ade Krisna Rahman (Berok)               MA 1992
 7. Ikhtiardi (Padang Mulya)                     MA 1995
 8. Lili Fitriah (Padang Mulya)                  MTs 1993
 9. Sairozi (Ardal)                                       MA 2003
 10. Yurnita (berok)                                      MA 1994

KECAMATAN LUBUK

 1. Effendi (Kulur Ilir)                          MTs-MA / 1987-1993
 2. Yuliawati (Lubuk Besar)               MTs 1993
 3. DA
 4. DA
 5. DA

KECAMATAN NAMANG

 1. Jurianto (Jelutung I)                           MA 1991
 2. Baijuri, (Namang)                                MTs 1992
 3. DA
 4. DA
 5. DA

KECAMATAN PANGKALAN BARU

 1. Desy Novianti (Kp Dul)                      MTs 1993
 2. Ainil Rizki (Kebintik)                          MTs 2005
 3. DA
 4. DA
 5. DA

KECAMATAN SIMPANG KATIS

 1. DA
 2. DA
 3. DA
 4. DA
 5. DA

KECAMATAN SUNGAI SELAN

 1. Fitri Yanto (Sungai Selan)               MTs-MA/1995-1998
 2. Ayu Wulandari (Rawa Bangun)      MTs 2015
 3. DA
 4. DA
 5. DA